Beheer en behoud 


Als u ons koor een warm hart toedraagt en mee wilt helpen om in de toekomst mooie concerten te blijven verzorgen, dan kunt u overwegen om het Groot Nicolaaskoor financieel te steunen. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

De voorbereiding en uitvoering van twee concerten per jaar brengt aanzienlijke financiële lasten met zich mee in de vorm van salarissen en vergoedingen voor de dirigent, solisten en begeleidende orkesten, alsook voor de huur van de repetitie- en uitvoeringsruimten.
Hoewel de inkomsten uit de ledencontributie en de entreegelden substantieel zijn, zijn deze verre van kostendekkend. Een sluitende begroting is dan ook alleen mogelijk met gemeentelijke subsidie en financiële steun van vrienden, donateurs, sponsors en adverteerders.

Onder de tabjes vrienden, donateurs, sponsors en adverteerders is aangegeven op welke wijze u ons kunt steunen.