Het bestuur


Naam

Functie

Taak

Contact

Inge Tackevoorzitter


externe contacten
pr-commissie

voorzitter@grootnicolaaskoor.nl


Nancy Smithsecretarissecretariaat
webmaster
presenties

secretaris@grootnicolaaskoor.nl
webmaster@grootnicolaaskoor.nl


Hanneke Fokkinga

penningmeester   
  


 

beheer financiën
contacten locaties
programmaboekje + flyerpenningmeester@grootnicolaaskoor.nl

Wil Krop
lid
koordag-/uitje
lief/leed + bloemen
uitnodigingen voor concert
welkom nieuwe leden

activiteitencommissie@grootnicolaaskoor.nl